Ano ang Bawal sa Napastahan

Rm : Doc?, May Itatanong Lang Po Ako.
Yung Tito't Tita Ko po Kase, Sobrang Nag Alala Sakin Kasi Nag Pabunot Po Ako Nang Tatlo'ng Ngipin.
Nakakasama daw saakin ang mapagod. Totoo Po Ba?


Ask the Dentist : Yep. Unless may lahi kang spartan.


Rm : Aahh. Thank You Po
E Pag Bagong Pasta Po. Ano Lang Po Ang Pwede'ng Kainin?


Ask the Dentist : Lahat.

Rm : Kahit Malamig?


Rm : Walang Bawal?


Ask the Dentist : Ang bawal ay ang mabunutan ka ulit. Ang tatlong ngipin na mabungi sa isang babae ay kagaguhan. Unless pangit ang babae.

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento